Communicatie is…

Als iets een breed begrip is, dan is het wel communicatie. Ik vind het dan ook niet gek dat ik soms moet uitleggen wat Arrangé nou eigenlijk met communicatie doet. Tja, hoe leg ik dat eens uit? 

Een stapje terug

Het begint vaak met een vrij praktische vraag van een klant. ‘Ik wil aan de slag met social media, hoe pak ik dat aan?’ of ‘Ik wil graag een flyer, kun jij dat voor me verzorgen?’ Natuurlijk help ik ze daar graag bij. Maar eerst zetten we samen een stapje terug. Waarom wil je hiermee aan de slag? En wat en wie wil je ermee bereiken? Pas dan kun je de communicatie goed invullen.

In sommige gevallen is het doel al iets meer duidelijk. Dan komt een klant met een vraag als ‘Ik heb een nieuw product, hoe kan ik dat in de markt zetten?’ of ‘Ik ben nog niet bekend genoeg, hoe kom ik wat meer in the picture?’ of ‘We willen een opening organiseren, hoe pakken we dat aan?’. 

Van waarom en wie naar hoe

Zodra we helder hebben waarom de klant wil communiceren en naar wie, kunnen we aan de slag met ‘hoe?’. Ik geef daarbij advies over welke communicatiemiddelen we in kunnen zetten. Dat kan die gewenste social media en die flyer zijn, maar ook iets anders of aanvullends. Net wat bij de boodschap en doelgroep past. Afhankelijk van het doel en de wens van de klant kan het uiteindelijk een heel breed of juist wat meer ingekaderd geheel worden. Soms gaat het om een compleet communicatieplan met een uitgebreide planning en inzet van allerlei middelen, zoals social media, magazines, advertenties, website, video’s, flyers, voertuig-bestickering, noem maar op. Maar zo komt het ook voor dat ik ‘gewoon’ een banner voor een klant oplever of ‘alleen’ een nieuwsbrief voor ze verstuur. Omdat meer niet nodig is, ze zelf de rest kunnen regelen of vanwege het budget. 

Lekker praktisch

In iedere situatie probeer ik toegevoegde waarde te leveren door mee te denken over de inhoud en uitstraling van de communicatie. Zo’n banner of mail kan voor een kleine organisatie namelijk een belangrijk item zijn om de identiteit kracht bij te zetten. Hoe eenvoudig of breed het communicatieplan ook is, ik zorg dat het praktisch is, geen heel boekwerk. Het biedt structuur en geeft inzicht in wat er gedaan wordt en wanneer ik iets van de klant verwacht.

Samenspel

Ja, ook de klant moet aan de slag. In eerste instantie wil ik graag van hem of haar zien welke communicatiemiddelen men voorheen al gebruikte. Ik bedenk namelijk graag nieuwe dingen, maar wil wel aansluiten op wat er al is. En als dat niet verstandig is, dan wil ik de klant kunnen uitleggen waarom we een andere weg inslaan. Vervolgens, als we echt aan de slag gaan met de inhoud, blijft het ook een samenspel tussen mij en de klant. Van hem of haar heb ik namelijk input nodig. Lukt het niet om die tijdig aan te leveren, dan heb ik daar begrip voor. Dan kijken we naar wat wel lukt. Er is altijd wat bewegingsruimte, maar ik laat het niet los! We doen dit samen. 

Aan de slag!

En dan écht aan de slag. Want een goed plan is één ding, je wilt natuurlijk zo snel mogelijk resultaat zien. Hiervoor werk ik samen met een team van enthousiaste ondernemers, die me ondersteunen in de uitwerking van de communicatiemiddelen, zoals vormgeving, tekstschrijven, opmaak van mailings en social mediabeheer. Alleen lukt me dat niet meer. Ik vond het een paar jaar geleden best spannend om dingen over te dragen, maar ik wilde geen ‘nee’ moeten verkopen. Ik blijf het een eer vinden dat mensen naar Arrangé toekomen voor hulp in communicatie. Op deze manier kan ik ze blijven helpen. ‘Marscha regelt het wel’ geldt nog steeds, alleen nu met de hulp van anderen.