Toekomstgericht meedenken met Poppe Installatietechniek

Ilze Poppe: 'Vroeger, in de tijd dat het bedrijf werd opgestart in 1994 en de jaren daarna, was marketing en communicatie van veel minder belang dan nu. Het bedrijf is destijds snel gegroeid en daar was alleen mond-tot-mondreclame voor nodig.' 

'Maar de tijden veranderen en met internet en toenemende concurrentie is het nu belangrijk om actief invulling te geven aan communicatie. Toen we eenmaal besloten hadden om hiermee aan de slag te gaan, schakelde ik Arrangé in. Ik kende Marscha en had er alle vertrouwen in dat zij ons hier goed bij kon helpen.

Aanjager

Een van de eerste dingen waar Marscha ons bij hielp was het opzetten van een nieuwe website. Daar moeten flink wat teksten voor geschreven worden. Ik merkte toen al dat Marscha dat veel sneller kon, dan wij. Dat vind ik nog steeds één van de voordelen, de tijdwinst. Als ondernemer heb je het gewoonweg te druk met je bedrijf om communicatie goed op te pakken. Als je dat niet uitbesteedt, dreigt communicatie het toch te verliezen van de waan van alledag. Dan is het goed dat er een aanjager is, die zorgt dat het gebeurt.

Free publicity, brochures, nieuwsbrieven, filmpje en meer!

Inmiddels heeft Arrangé ons al geholpen met het maken van bedrijfsbrochures, e-mailnieuwsbrieven, een bedrijfsfilmpje en advertenties. Ze heeft infodagen mede georganiseerd, beheert onze website, doet interviews met klanten, is medebeheerder van onze social media kanalen en regelt free publicity.

Als iets snel geregeld moet zijn

Wanneer iets ad hoc op komt zetten en er spoed nodig is, kan ik op Marscha rekenen. We zitten op één lijn en kunnen snel schakelen. Laatst had ik voor een evenement, dat zich plots opdeed, binnen enkele dagen flyers nodig. Marscha regelde dat het goed kwam. Van een andere, grotere partij, begreep ik dat ze het evenement helaas voorbij moesten laten gaan, omdat ze zich er niet tijdig op konden voorbereiden. Dat is het verschil.

Toekomstgericht meedenken

Een ander verschil is dat we bij Marscha terecht kunnen voor langere termijnplanning. De ontwikkelingen in onze branche gaan enorm snel. Dat vraagt om toekomstvisie. Hier betrekken we Marscha bij. Ze is soms aanwezig tijdens onze strategiesessies. Hierin bepalen we de koers van ons bedrijf. Marscha zorgt dat deze wordt door vertaald naar communicatieplannen op de langere termijn. Ze denkt met ons mee en zorgt voor structuur in onze communicatie.

Duurzame relatie

Binnen ons bedrijf wordt het woord ‘duurzaam’ zeer regelmatig gebruikt. Niet gek voor een bedrijf dat allerlei warmtepompen, zonneboilers en -panelen installeert hè? Maar dat is niet de enige betekenis van het woord die voor ons van belang is. Wat wij nastreven met ons bedrijf, is om ook een duurzame relatie op te bouwen met onze klanten, medewerkers en samenwerkende partijen. We willen een lange termijnrelatie, gebaseerd op vertrouwen. En dat is precies hoe onze samenwerking met Marscha ook aanvoelt. Het is fijn om samen te werken met iemand met wie het op persoonlijk vlak goed klikt en dat doet het met Marscha. We kunnen erop vertrouwen dat zij de communicatiezaken goed en tijdig voor ons regelt. Ad hoc én op de langere termijn.'