Contacta

Zeeuws-Vlaams Plein

Al 7 edities is Marscha betrokken bij de organisatie van het Zeeuws-Vlaams Plein op de Contacta. De eerste 2 jaar met name rondom de website en social media.

Vanaf 2016 de volledige organisatie van het paviljoen, samen met Karin Boerman van Zeeuwse Evenementen. Het is mooi om ondernemers bij elkaar te krijgen = netwerken!

2020 was anders, heel anders door COVID-19. Geen Contacta. Hopelijk in 2021 weer!

Datum: 2014 - heden
Locatie: Zeelandhallen, Goes
Hoofdorganisatie: LMG strategie + creatie

Wat wij doen?

  • acquisitie
  • opstellen en bewaken begroting, facturatie 
  • afspraken maken met standbouwer JEP en horeca
  • pleinindeling
  • entertainment plein
  • aanspreekpunt voor ongeveer 40 ondernemers
  • promotie: website en social media (LinkedIn, Facebook, Twitter)
  • teambuilding 1 maand vóór Contacta
  • aanspreekpunt hoofdorganisator LMG

Klant aan het woord

Karin Boerman: 'Marscha is een leuke vrouw om mee samen te werken. Ze is heel snel en vlot met alles wat geregeld moet worden. Bovendien heeft ze alles wat gedaan moet worden tot in detail voor ogen. Daar kan ik soms echt van leren.'

> Lees het interview met Karin Boerman